Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΓΙΟΙ του ΜΟΧΟΥ

Οι Άγιοι του Μοχού...


Της Πίστεως Ιερουργοί….λάμπει ξανά η θωριά σας
εις την Πατρώα Μάνα – Γή…εις την Γενέτειρά σας
Αμόλυντες, Αγνές Μορφές….και Καθαγιασμένες
βγαλμένες μέσα ‘πο το χθές…Φωτοστεφανωμένες..!!!!Δ΄ ρχιερες τς Κρήτης μέλη τς Φιλικς ταιρείας.
1) Κρήτης (Ἡρακλείου) Γεράσιμος, 2) Κνωσοῦ Νεόφυτος, 3) Χερσονήσου Ἰωακείμ, 4) Αὐλοποτάμου Παρθένιος, 5) Ἀρκαδίας Νεόφυτος, 6) Κυδωνίας Καλλίνικος, 7) Λάμπης καὶ Σφακίων Ἱερόθεος, 8) Πέτρας Ἰωακείμ,9) Σητείας Ζαχαρίας, 10) Ἱερᾶς Ἀρτέμιος,11) Κισσάμου (Χανίων) Μελχισεδέκ, 12) Διουπόλεως (τιτουλ. ἐπίσκοπος) Καλλίνικος


γίου Νεοφύτου Κνωσο πισκόπου. χος γ. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τῇ γεωργίᾳ, νέον ἤνθησας, ἐν τοῖς ἐσχάτοις, εὐσεβείας φυτὸν ὦ Νεόφυτε, καρποφορίαν καλὴν προβαλόμενος, τοῦ μαρτυρίου ἡμῖν τὴν εὐπρέπειαν. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δωρήσασθαι, πταισμάτων ἱλασμὸν ἡμῖν καὶ ἔλεος.
Ἁγίου Ἰωακεὶμ Χερῥονήσου Ἐπισκοποῦ. Ἦχ. δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χριστῷ ἐφεπόμενος, τῇ καθαρᾷ σου ζωῇ, αὐτοῦ ἀναδέδειξαι, πανευκλεὴς μιμητής, Μαρτύρων ἐν αἵματι, σὺ γὰρ ἐχθρῶν μὴ πτήξας, τὸ μετέωρον θράσος, ἤθλησας Χεῤῥονήσου, τὸν λαὸν ἐφαγνίζων, διὸ Ἰωακείμ σε, ὕμνοις γεραίρομεν.

Κοινν τν γίων Νεοφύτου Κνωσο κα Χεῤῥονήσου ωακείμ, ς κ τς κώμης Μοχο καταγομένων. χος α. Τς ρήμου πολίτης.
Τοῦ Μοχοῦ θείους γόνους, ἐν ᾠδαῖς μεγαλύνωμεν, τὸν Ἰωακεὶμ Χεῤῥονήσου, καὶ Κνωσοῦ τε Νεόφυτον, προσήχθησαν γὰρ οὗτοι τῷ Χριστῷ, ὡς σφάγια ἐξόχως ἱερά, ὑπομείναντες ὡς ἄσαρκοι τὴν σφαγήν, μανία ἐχθρῶν ἀπίστων. Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι αὐτούς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δοξασθέντι τοῖς αὐτῶν, ἐσχάτως αἵμασι.

Μεγαλυνάριον.

Δίφωτος λυχνία μαρτυρική, ὤφθη ἐν ἐσχάτοις, ὁ Νεόφυτος τῆς Κνωσοῦ, σὺν τῷ Χεῤῥονήσου Ἰωακεὶμ τῷ θείῳ, ἀμφότεροι ἐκ κώμης, Μοχοῦ ἐκφύσαντες.

Επίσκοπος Κνωσού Νεόφυτος και
Χερρονήσου ΙωακείμΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ
TΩΝ ΘΥΣΙΩΝ
.
Ονόματα και δημευμένες περιουσίες
των Χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης
κατά την Eπανάσταση του 1821
….Στις 24 Ιουνίου 1821, σφαγιάστηκαν μέσα στη μητρόπολη
του Χάνδακα ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης, ο επίσκοπος Κνωσού
Νεόφυτος Φυντικάκης, ο Χερρονήσου Ιωακείμ, ο Λάμπης και Σφακίων Ιερόθεος, ο
Σητείας Ζαχαρίας και ο Διοπόλεως Καλλίνικος, πολλοί ηγούμενοι μονών και πρού-
χοντες και εκατοντάδες χριστιανοί.** Ο μόνος επίσκοπος που διασώθηκε ήταν ο Αρ-
καδίας Νεόφυτος, ο οποίος είχε μείνει αποκλεισμένος στην επαρχία του λόγω της
πανώλης, από την οποία και πέθανε δύο μήνες μετά.*** Οι περιουσίες των ιεραρχών
αυτών δεν σημειώνονται ανάμεσα σ’ αυτές που δημεύτηκαν· ίσως θεωρήθηκε ότι
ανήκαν στην Eκκλησία, ή τις καταχράστηκαν κάποιοι οθωμανοί αξιωματούχοι….
ΠΗΓΗ. http://www.cup.gr/Previews/978-960-524-171-1-Preview.pdf


Ο Ναός των Αγίων  Ιωακείμ  και Νεοφύτου εις Μοχόν - Πεδιάδος


Επίσης στην  wikipedia. αναφέρεται….
Στη μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου, την 24 Ιουνίου 1821, που έμεινε στη μνήμη του λαού σαν ο μεγάλος αρπεντές, οι εξαγριωμένοι Τούρκοι κατέσφαξαν το Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο Παρδάλη και πέντε Επισκόπους : τον Κνωσσού Νεόφυτο, τον Χερρονήσου Ιωακείμ, τον Λάμπης Ιερόθεο, τον Σητείας Ζαχαρία και τον τιτουλάριο Επίσκοπο Διοπόλεως Καλλίνικο. Για δύο και περισσότερα χρόνια η Εκκλησία της Κρήτης έμεινε ακέφαλη……
ΠΗΓΗ. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
Ο Ιερός τούτος Ναός ωκοδομήθει Ιερό Ζήλο και Δεήσει  Ιερέως Εμμανουήλ Βογιατζάκη...εις μνήμην συζύγου αυτού  Έλλης Πρευσβυτέρας


....Οι Επίσκοποι που μαρτύρησαν εκείνη την εποχή ήταν: Ο Επίσκοπος Κισσάμου Μελχισεδέκ, τον οποίο διαπόμπευσαν και απαγχόνισαν. Ο
Επίσκοπος Κυδωνίας Καλλίνικος, ο οποίος, κατόπιν φρικτών βασανιστη-
ρίων, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο Μητροπολίτης Κρήτης
Γεράσιμος, τον οποίο τον εφόνευσαν μέσα στον Άγιο Μηνά, χωρίς να
σεβαστούν το γήρας του. Την ημέρα εκείνη μάλιστα εγένετο Σύνοδος της
Μητροπόλεως Κρήτης και παρευρίσκονταν Αρχιερείς, Ιερείς και άλλοι
Χριστιανοί. Οι εχθροί όρμησαν ξαφνικά μέσα στο Ναό μετ’ αλαλαγμών!
Έκλεισαν τις θύρες και σηκώνοντας τα όπλα, φονεύουν πρώτο τον
Άγιο Κρήτης Γεράσιμο και κατόπιν τους Επισκόπους Κνωσού Νεόφυτο,
Χερρονήσου Ιωακείμ, Σητείας Ζαχαρία και τον Διοπόλεως Καλλίνικο.

Θεμελιώθει την 21 Μαϊου 2001...και εγκαινιάσθει την 29 Μαϊου το 2005 Αρχιερατεύοντος του Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου


….στο ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου έγινε η μεγάλη σφαγή στις 24 Ιουνίου με 800 θύματα που σφαγιάστηκαν μέσα ή στον περίβολο του ναού. Ο ναός και η μητρόπολη παραδόθηκαν στις φλόγες. Ο μητροπολίτης Γεράσιμος Παρδάλης εκτελέστηκε και σφαγιάστηκαν οι επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος, ο Χερρονήσου Ιωακείμ, ο Λάμπης και Σφακίων Ιερόθεος, ο Σητείας Ζαχαρίας και ο Διοπόλεως Καλλίνικος. Οι άγιοι νεομάρτυρες αρχιερείς της Κρήτης που με Πατριαρχική και Συνοδική πράξη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της 21ης Σεπτεμβρίου 2000 συμπεριλήφθησαν στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μαρτύρησαν στην Κρήτη για την πίστη τους είναι: Ο μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος και οι επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος, Χερρονήσου Ιωακείμ, ο Ρεθύμνης Γεράσιμος, Κυδωνίας Καλλίνικος, Κισάμου Μελχισεδέκ, Διοπόλεως Καλλίνικος και πλήθος άλλων κληρικών και λαϊκών. Η μνήμη των Κρητών Αγίων νεομαρτύρων καθορίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου. Καλόν είναι ν’ ανεγερθούν και ναοί στ’ όνομα αυτών των αγίων και να τιμηθούν ξεχωριστά και τοπικά και οι άλλοι κληρικοί και λαϊκοί στους τόπους που μαρτύρησαν για να μάθει ο λαός του νησιού μας τη μεγάλη τους προσφορά.
Προσθήκη λεζάντας
Το εσωτερικό του Ναού...
Ο Περίβολος του Ναού
Ανηφορίζοντας στην ριζοβουνιά...
Ο Παρακείμενος  Βόθωνας..
Μιά συστάδα απο Πρινόδεντρα πλησίον του Ναού
Ανάδεια του Μοχού...

Η Μνήμη τους Τιμάται στις  23 Ιουνίου:
Μετά των Επισκόπων …(Γεράσιμος Κρήτης, Νεόφυτος Κνωσού, Ιωακείμ Χερρονήσου, Γεράσιμος Ρεθύμνης, Καλλίνικος Κυδωνίας, Ιερόθεος Λάμπης, Ζαχαρίας Σητείας, Ιωακείμ Πέτρας, Μελχισεδέκ  Κισάμου, Καλλίνικος Διοπόλεως), νεομάρτυρες και οι συν αυτοίς (1821-1822)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...