Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΥ ΝΤΡΑΓΑΤΗ ΤΟ ΤΕΦΤΕΡΙ μέρος 2ον

Γιώργης του Μάστορα…Μανώλης Μπιρμπίνης…Λευτέρης του Μίχαλου…Κωστάκη τσι Δαμιανίνας…Ρικό του Λάσκα…Μιχάλης Τσουρλής

1-6-54....παρέλαβον παρα του ιδίου Αγρονόμου δραχ.250 διά δώρον των εορτων του Πάσχα


9-6-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις θέσην Σόχωρο αντελήφθην απο σουλτανί αμπέλι φαγωμένα φύλα ζημίαν 3 δραχ........την ζημίαν την επροξένησεν το πρόβατον του Ιωάννου Καπετανάκη....
11-6-1954.....
12-6-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις θέσην Μεσοδασά συνέλαβον επαυτοφόρω δύο πρόβατα και ένα μουσκάρι.......να έχουν ζημιώσει ρόβι αξίας 10 δραχ........
12-6-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις θέσην Χάνι Σταλίδα συνέλαβον επαυτοφώρω δύο πρόβατα....να έχουν ζημιώσει 3 μεγάλες ντοματιές ζημίαν 5 δραχ...
13-6-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Μεσοδασά επαρετήρησα φαγωμένο εμισό δεμάτι ταγί αξίας 10 δραχ.....
29-6-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Χάνι Σταλίδα επαρετήρησα εις το περβόλι του Μιχαήλ Αντρουλάκη......ντομάτες εμισή οκά περίπου ζημιωμένες καρπό και εμπρός μερές φαγωμένες αξίας 3 δραχ....

2-7-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σύνορο συνέλαβον την Καλιόπη σύζυγον Ιωάννου Σουρανάκη και τον ανήλικον υιόν της να βγάζουν άγκρουστα διά των χειρών τους.....και επροξένησαν ζημίαν εις χορτονομήν 3 δραχ.....
20-7-1954...
24-754...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σύνορον.....
26-7-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σύνορον αντιλήφθει εις το μποστάνι του Γεωργίου Βασιλάκη 2 καρπούζια κομμένα αξίας δραχ. 12...οκάδες 6 περίπου..
3-8-54....
3-8-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σταλίδα επαρατήρησα σε μερικές κουρμούλες φύλα ζημιωμένα αξίας 5 δραχ.....
19-8 54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Φραμένα....
19-8-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση  Σόχωρον επαρατήρησα σε μιά μεγάλη αμυγδαλιά σε σπασμένο κλώνο φαγωμένο απο αρνί ζημίαν 2 δραχ. και σε μιά κληματαριά φύλα φαγωμένα ζημίαν 3 δραχ......

28-8-54...και εις την θέσην Ξοφού....

Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σπήλια επαρατήρησα σε μικρά λιοπρίνια 4 κλώνους μικρούς κομένους διά χειρών και 4 κλωνάρια αγριοαργουλίδες ζημίαν 4 δραχ......
1-9-54....

6-9-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Φλέγες.....
7-9-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Μεσοδασά.....
8-9-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Γάγλες επαρατήρησα σε μία εμβολιασμένη μονοετή χαρουπιά ένα αμάτι λίγο φαγωμένο απο ερίφιον....ζημίαν 1 δραχ....
9-9-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σταλίδα.....
10-9-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Βίγλα επαρατήρησα σε μία χαρουπιά του Μενελάου Γεωργίου Ρουσοχατζάκη μαζεμένα εκατό δράμια χαρούπια αξίας εμισής δραχμής.....
12-9-54..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Σπήλια συνέλαβον επαυτοφώρω εις τον δρόμον.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...