Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Το Σημειωματάριο του ΝτραγάτηΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  Κώστας…[ Κωστάκη τσι Δαμιανίνας ]
Διετέλεσε Ντραγάτης στην Μοχιανή Περιφέρεια…Αγροφύλακας των γαιοκτημάτων….Τοποτηρητής των εδαφών….Στιμαδόρος των ζημιών…Μυνητής των παραβατών αλλά και Διαμεσολαβητής..Συμβιβαστής των διαπλεκομένων…..Φτιαχτής των υποθέσεων και των μικροδιαφορών..!!!!!!
Μαστορίνα….Βαγγελιώ του Μάστορα….Μάστορας….Κωστάκη τσι Δαμιανίνας…Λευτέρης του Μίχαλου…Μανώλης Καϊρης….Μιχάλης Βελγάκης


Το Κωστό τσι Δαμιανίνας….εις τας εποχάς εκείνας
‘λυούσε κι’ έδενε που λένε…υποθέσεις απου καίνε
Με τεφτέρι και γραφίδα…στον Μοχό και στην Σταλίδα
Τους αγρούς επιτηρούσε…και τους νόμους ετηρούσε
ως ορίζαν οι γραφές….εις τις τότες εποχές…!!!!!


Από τα σημειωματάρια  μηνύσεων  του εν λόγω Αγροφύλακα θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω πάνω από μισό αιώνα πίσω για να σχηματίσετε μία εικόνα της τότες εποχής και να κατανοήσετε πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες για την διαβίωση  τον καιρό εκείνο και με τι θυσίες κατάφεραν να μεγαλώσουν κάποιους από εμάς  οι αγρότες  Γονείς μας..!!!!!!!
3 - 5 1954...παρέλαβον σήμερον τον μισθόν μου 500,000 χ.δραχ. απο αυτόν μου εγένετο οι εξείς κρατήσεις...υπέρ Τ.Α.Ο.Α δραχ.21,000..υπέρ θυμάτων  πολέμου 1,500

4-3-1954...Μετέβημεν σήμερα μετά του πραγματογνώμονα Τηλέμαχου  Ιωάν. Λεβέντην και εκτιμήσαμε το σπαρμένο κριθάρι της Καλιόπης χήρας Δημητρίου Σπανάκη ζημίαν 40,00 χ.δραχ. καθώς συνέλαβον επ' αυτοφόρω και επανηλημένως μία κατσίκα εκ του ποιμνίου του Γεωργίου Β. Σπιθούρη.... Την ως άνω ζημία επροξένησεν η κατσίκα αυτή..........[ Στις 10-3-1954 εσυνεβιβάσθησαν και η παθών απεζημιώθει και δεν έχει καμίαν απαίτηση...]


 4-3-1954...περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις την θέσην Βρόντη επαρατήρησα να έχουν κόψει σπαρμένο κριθάρι αξίας 1000 δραχ ..... και καθώς εξακρίβωσα το έκοψεν η Ευαγγελία σύζυγος Εμμ. Ρουσοχατζάκη κάτοικος Μοχού ετων 38 διότι ήτονε ο όνος της άρρωστος και προτείνει μάρτυρα την Λωξάνδρα.....[ Ειδοποιηθείς ο παθών μου δηλώνει ότι της είχε δώσει την εντολήν να πάει να κόψει το κριθάρι για τον όνον της που ήτο άρρωστος....]

 4-3-1954..Περιοδεύων εις την περιφέρειά μου και εις την θέσην Κάτω Πηγή συνέλαβον επαυτοφόρως τον Μιχ. Στ. Ζερβάκην κάτοικον Μοχού ετών 45 να έχει χαλάσει διά αρότρου 4 ραπάνια αξίας 5,00 δραχ. του Μιχ. Γ. Λαγούδη....επειδή τα είχε φυτέψει εις τον κήπον του και τον είχε ειδοποιήσει και δεν πήγε να τα βγάλει....και ήκαμεν ο Ζερβάκης τον κήπον του και τα εξεπάτωσεν...[ Εσυνεβιβάστηκαν...και οπαθών μου δηλώνει ότι δεν έχει καμίαν απαίτησην καθ' ότιν είναι αδέρφια..]
 5-3-1954....Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέσει Κάτω Πηγή, επαρατήρησα εις το ελαιόφυτον του Γεωργίου Δημ. Καπετανάκη κατοικος Μοχού να έχουν βγάλει ξυνίδα ένα μικρό τσουβάλι, αξίας 3,000χλδ. και καθώς ανεκάλυψα και εδιεπιστώθει την ξυνίδα την έβγαλεν διά των χειρών της η Καλιόπη σύζυγος Εμμ. Σπανάκη κάτοικος Μοχού ετών 65......[ειδοποιηθείς ο παθών μου δηλώνει ότι είχε  δώσει την εντολήν εις την δράστην να πάει να βγάλει ξυνίδα απο το ελαιόφυτό του...]
 15-3-1954..Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις θέσην Πηγή επαρατήρησα σε μία μεγάλη κυδωνιά του Σταυρούλη Αροδ. Ρουσοχατζάκη κατοίκου Μοχού τρία μικρά κλωνάρια ζημιωμένα αξίας 3,000 και καθώς ανεκάλυψα και εδιεπιστώθει την ως άνω ζημίαν επροξένησεν ο όνος του Εμμ. Γ. Φρουδαράκη κάτοικος Μοχού ετών 50.....[..Ειδοποιηθείς ο παθών μου εδήλωσεν ότι τυγχάνουν στενής συγγενείας και κατα πρώτην φοράν και επειδή η ζημία είναι μικρά δεν έχει καμίαν απαίτηση..]
 17-3-54..Περιοδεύων εις την θέσην Αμπαλετότοπον επαρατήρησα να έχουν μπεί μέρος κατσίκες εκ του ποιμνίου του Γεωργ.Β.Σπιθούρη κάτοικος Ανωγείων Μυλοποτάμου προσαερινός εις Ποταμιές 1ον εις την αγριάδα του Ιωάν. Γ.Βεργάκη και επροξένησαν ζημίαν σε χορτονομή 10,000..2ον στην Αικατ.χήρα Μιχ.Διαμαντάκη σε χορτονομή 10,000 και 3ον Μενέλαον Εμμ. Διαμαντάκην κάτοικος Λιμένα Χερσονήσου χορτονομή 10,00 και 4ον Εμμ.Κωνσ.Σερμετζιάκη κάτοικος Ποταμιές χορτονομή 10,000 και 5ον Εμμ. Θ. Φρουδαράκην σε χαρουπόδεντρα μεγάλα λίγο ζημία σε χορτονομή βίκο 20,000 και 6ον Λεωνίδης Χαριδ. Αρχοντάκης χαρουπόδεντρα και χορτονομή 20,000...[ Εκατεδικάσθει στις 15-5-54..]
21-3-1954...Μετέβημεν  σήμερον μετά του Πραγματογνώμονα Κωνστ. Εμμ. Βουργαράκη και εκτιμήσαμεν  το σπαρμένο κριθάρι και ρόβι του Ιωάννου Γ.Χρονάκη κάτοικος Μοχού ζημίαν αξίας δραχ.80,000 και του Ιωάννου Γ. Φρουδαράκη κατοίκου Μοχού εις σπαρμένο κριθάρι αξίας 60,000 και καθώς εξακρίβωσα την ως άνω ζημίαν επροξένησαν τα πρόβατα του κτηνοτρόφου Εμμ. Γ.Λαγούδη κάτοικος Μοχού ετών 45......[..Εσυνεβιβάσθησαν και οι παθόντες αποζημιώθηκαν....]
2-4-1954....Εις θέσην Μάχα παρέλαβον σήμερον παρά του Κυρίου Αγρονόμου Χερσονήσου Ευτυχίου Φραγκιαδάκη τον μισθόν του μηνός Μαρτίου δρχ.500,000χ.δραχ..υπ' αυτόν μου εγένετο οι εξείς κρατήσεις διά Τ.Ο.Α.21,000χδραχ.έρανον θυμάτων 1,500 δραχ.
4-4-1954...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις την θέσην Μαύρες Πέτρες συνέλαβον επ' αυτοφόρω την ανήλικην κοπελιά Θεοδώρα Αντ. Κριτσωτάκη κάτοικο Σφενδυλίου ετών 16 να βόσκει 2 κατσίκες ένα πρόβατον και ένα μοσκάρι εις το ελαιόφυτον του Γεωργ. Εμμ.Τμβακάκη κάτοικος Μοχού και επροξένησεν ζημίαν σε χορτονομήν 5,000χ.δραχ.....[..Ειδοποιηθείς ο παθών δηλώνει ότι είχε δώσει την εντολήν της δράστης να βόσκει εις το ελαιόφυτόν του...]
5-4-1954...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις την θέσην Μπαγγέρι είδον εκεί εις το χωράφι της Σοφίας Χατζιάκη κάτοικος Μοχού 5 μικρές αγριαμυγδαλιές ζημιωμένες απο ριφάκι ζημίαν 15,000χ.δραχ. και καθώς μου εμολόγησεν  τις εζημίωσεν ο ίδιος ο Νικόλαος Εμμ. Διαμαντάκης ετων 55....[..Αποτέλεσμα εκατεδικάσθει 15-5-54..]

6-4-54...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις θέσην Μαύρες Πέτρες συνέλαβον επαυτοφόρω τον Κωνστ.Δημ.Καπετανάκη..να βόσκειμίαν κατσίκα και ένα όνον εις το χωράφι του Γεωργ. Αντ.Χρονάκη..και επροξένησεν ζημίαν 3,,000χ.δραχ.σε χορτονομή....[ Συνεβιβάστηκαν....]


13-4-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις θέσην Πηγήν μου ανέφερεν ο Γεώργ.Δημ. Καπετανάκης..ότι εις το εκεί ελαιόφυτόν του, του εζημίωσαν μία τριετής εμβολιασμένην ελαίαν και καθώς παρετήρησα και διεπίστωσα μέσα σε άγρια μεγάλα κλαδιά ζημιωμένην απο όνον αξίας δραχ.5,000 και καθώς παρακολουθώ ταχτικά εις τα κτήματά του δεν πρόκειται ποτές να πατήσει ξένος....άρα είμαι βέβαιος ότι την ως άνω ζημίαν την έχει προξενήσει ο ίδιος με τον όνον του και η ελιά έχει ζημιωθεί πρό 5 μηνών...[.Ειδοποιηθείς ο παθών παραδέχθει ότι η έναντι ζημία διεπράχθει υπο του όνου του..]

14-4-54...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις την θέσην Απάνω Αλώνια περιοχής Σφενδυλίου συνέλαβον επαυτοφόρω έναν χοίρον της Λευτερίας σύζυγος Εμμ. Φανουράκη κάτοικος Σφενδυλίου ετών 65 μέσα εις τον σπαρμένο βίκο του Στερεού Κουτουλάκη κάτοικος Τζερμιάδου και του επροξένησεν ζημίαν 10,000...[ Εσυνεβιβάσθησαν....]
 
15-4-54...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις την θέσην Απάνω Αλώνια επαρατήρησα 3 μικρά δυετής ελαιόδεντρα εις το ελαιόφυτον του Νικολάου Αποστολάκη κάτοικος Τζερμιάδου Λασηθίου ζημίαν 15,000 χ.δραχ.και καθώς μου εμολόγησεν η Ελένη χήρα Ιωάν. Παπαδάκη τα εζημίωσεν η κατσίκα της....[..Κατεδικάσθει στις15-5-54..]


 15-4-54...Μετέβημεν με τον Πραγματογνόμωνα Τηλέμαχον Λεβέντην και εκτιμήσαμεν εις το σπαρμένον σιτάρι του Ιωάννου Μαρίας Φρουδαράκη ζημίαν δραχ.30,000 και καθώς εξηκρίβωσα την άνω ζημίαν την επροξένησαν κατσίκες εκ του ποιμνίου του Γεωργ. Σπιθούρη....μάρτυρα προτείνω τον Εμμ. Λαγούδην...[..Συνεβιβάστηκαν και ο παθών απεζημιώθει..]
7-5-54...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εν τη θέση Κουφόδασος συνέλαβον επαυτοφόρω την Μαρινιά σύζυγος Γεωργ. Παναγιωτάκη ετων 30 να βγάζει χόρτα διά των χειρών της....
8-5-54...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις θέσην Χαυγά.....
8-5-54..Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις θέση Καυκί επαρατήρησα εις το αμπέλι του Ιωάν. Γ. Τροχαλάκη μία διετή εμβολιασμένη  αμυγδαλιά με 4 μικρά κλωνάρια σπασμένα αξίας 5,000χ.δραχ. και καθώς παρατήρησα  διεπίστωσα οτι έχει σπάσει απο αέρα.....[..Ειδοποιήθει ο παθών και παραδέχθει ότι πράγματι τα κλωνάρια της αμυγδαλιάς έχουν σπάσει απο αέρα.....]
12-5-54...
22-5-1954...Περιοδεύων εις την περιφέρειάν μου και εις την θέση Καυκί συνέλαβον επαυτοφόρω 1ον την Μαρία Εμμ.Ζερβάκη ετων 55 και 2ον την Χαρίκλεια σύζυγος Ιωάν. Γιανουδάκη ετων 48 να βγάζουν χόρτα διά των χειρών τους απο το ελαιόφυτον του Ιωάν. Εμμ.Φρουδαράκη και επροξένησαν ζημίαν 8 δραχ....[Εκαταδικάστηκαν....]
23-5-54...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις θέση Σφεντυλιανά.......
27-5-1954...Περιοδεύων εις την Περιφέρειάν μου και εις θέση Τούμπα εσυνέλαβον επαυτοφόρω 2 αγελάδες, 1 όνον και 1 πρόβατον του Νικολάου  Εμμ.Πλατάκη ετων 40 να τα βόσκει εις το ελαιόφυτον του Κωνστ. Νικ. Ζερβάκη και επροξένησεν ζημίαν σε χορτονομή 5 δραχ....[ Ειδοποιηθείς ο παθών μου εδήλωσεν ότι είχε δώσει την εντολήν του δράστη να βόσκει τα ζώα του εις το κτήμα του...]

Ευχαριστώ πολύ την Γιαννούλα του Λακιώτη που διέσωσε και μου παρέδωσε τα σημειωματάρια  και το φωτογραφικό υλικό που θα κοινοποιήσω σε άλλες αναρτήσεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...