Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΑ η Μοχιανή...!!!!

ΠΑΝΑΓΙΑ η Μοχιανή...[ Ζωγρ. Διαμαντάκης ]


Χαριστήριον αίνεσιν, άδομεν σοι Θεόνυμφε, οι εκ Μοχού οικήτορες την ανάμνησιν, της προς ημάς προμηθείας σου, γηθόμενοι άγοντες, και βοώμεν σοι πιστώς..ώ πανύμνητε Δέσποινα, ως φιλόστοργος, μεθ΄ημών έσο πάντοτε τη θεία χάριτί σου, και γάρ πλήν σου, άλλην ελπίδα ούκ έχομεν….!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...