Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Συγχωροχάρτι Μοχιανού Προσκυνητή

Συγχωροχάρτι του 1897 που έφερε εις τον Μοχό ο Κτήτωρ της Πολιούχου Παναγίας και ευρών το Θαυματουργό εικόνισμα του Ευαγγελισμου Αρχοντάκης Νικόλαος....ο οποίος αργότερα μετέβει εις τα Ιεροσόλυμα όπου και έχτισε την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου την οποία και διακόνισε όσο ζούσε......
Πάντα εφευρίσκαν τρόπους….για αμαρτωλούς ανθρώπους
Οι σοφοί Ιερωμένοι…πού’τανε εντεταλμένοι
Τις γραφές να εφαρμόζουν….και ψυχές θνητών να σώζουν
Ως ορίσαν οι Πατέρες…κάποιες αποφράδες ‘μέρες
Που συντάσανε κανόνες…με τις ταπεινές τους γνώμες
Να καθοδηγούν το πλήθος…με το γλαφυρό τους ύφος
Άλλοτε προφορικώς…και ενίοτε γραπτώς….
Δήθεν στου Θεού τον δρόμο…που αυτοί γνωρίζαν μόνο..!!!
Μέλημά τους να σωθούνε…οι ψυχές που κουβαλούνε
Πταίσματα και αμαρτίες…κατά κόσμον ασωτείες..!
Και γι’αυτό επινοήσαν…κι’ομοφώνως συμφωνήσαν
Να τυπώσουνε φυλλάδες…για ‘κονόμα και παράδες
Τα γνωστά συγχωροχάρτια…σ’αναρίθμητα κομμάτια
Οι πιστοί να τ’αγοράζουν…βάλσαμο ψυχών σταλάζουν
Μιάς και είναι ‘βλογημένα…και εντέχνως τυπωμένα
Από το Πατριαρχείο…το Πανάγιον και Θείο
Ήτοι Ιεροσολύμων…Δαμιανός ο ελεήμων
Δέσποζε στην Παλαιστίνη…κι’είχε όλη την ευθύνη
Επι όλων των κτισμάτων…Ιερών προσκυνημάτων
Πατριάρχης και Δεσπότης…και Θεού ελέους δότης…!!!!


[ Τούτα τα συγχωροχάρτια…τα προσέχαν σαν τα μάτια
Όσο ζούσαν οι πιστοί…τελευταίο τους χαρτί
Της ζωής τους το κρατούσαν…και τους το τοποθετούσαν
Εις την νεκρική κασέλα…με ολόλευκη κορδέλα
Εις τα χέρια τους δεμένο…επι στήθους κρεμασμένο
Να το πάρουνε μαζί τους…ν’αλαφρώσει η ψυχή τους
Από κάθε αμαρτία…που επράχθην εν αγνοία
Ήταν το πειστήριό τους…και το εισητήριό τους
Εν Θεώ να προχωρίσου…το κλειδί του Παραδείσου..!!!!]
                                                      Διαμαντάκης......2016

Συγχωροχάρτι του έτους 1897......


[Η πίστη ότι το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα εξασφάλιζε συγχώρεση αμαρτιών και επομένως την είσοδο στον Παράδεισο
ήταν ευρέως διαδεδομένη .Κάτω από αυτό το πρίσμα εξηγούνται βασικά στοιχεία της διαδικασίας του προσκυνήματος
όπως η εξασφάλιση συγχωροχαρτιού και το βάπτισμα στον Ιορδάνη
που συμβόλιζαν την προετοιμασία για τη μετά θάνατον ζωή και
τη μετάβαση στην ομάδα εκείνων που είχαν σωθεί……]
http://asiaminor.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=6663

Δαμιανός ελέω Θεού Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης

 
Συγχωροχάρτι που χορηγούνταν έπειτα από εξομολόγηση των προσκυνητών σε πνευματικούς των Ιεροσολύμων «Δαμιανός ελέω Θεού Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Η Μετριότης ημών από της χάριτος δωρεάς τε και εξουσίας του Παναγίου και Ζωαρχικού Πνεύματος της δοθείσης παρά  του  Σωτήρος  ημών  Ιησού  Χριστού  τοις  ιεροίς  αυτού  Μαθηταίς  και  Αποστόλοις  εις  το  δεσμείν  τε  και  λύειν  τας  των  ανθρώπων  αμαρτίας  ειρηκότος  αυτοίς “λάβετε  Πνεύμα  άγιον∙  αν  τινων αφήτε  τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς∙ αν  τινων  κρατήτε κεκράτηνται” και “όσα αν δέσητε και λύσητε επί της γης έσται δεδεμένα και λελυμένα εν ουρανοίς”, εξ εκείνων  δε  και  ημείς  αλληλοδιαδόχως  ταύτης  διαβάσης  της  θείας  χάριτος,  έχει  συγκεχωρημένον  και  το  κατά  Πνεύμα  αυτής  τέκνον.....  εις  όσα  και  αυτός  ως  άνθρωπος  ήμαρτε  και  εις  Θεόν  επλημμέλησεν  εν  λόγω  ή  έργω  ή  διανοία, εκουσίως ή  ακουσίως και  εν πάσαις αυτού ταις αισθήσεσι, και ει υπό κατάραν ή αφορισμόν Αρχιερέως ή Ιερέως εγένετο, ή πατρός ή  μητρός αυτού ή τω ιδίω αναθέματι υπέπεσεν, ή όρκον παρέβη, ή άλλοις τισίν αμαρτήμασιν ως άνθρωπος περιεπάρη και  ταύτα  πνευματικοίς  πατράσιν  εξωμολογήσατο  και  τον  παρ’  αυτών  κανόνα  εκ  καρδίας  απεδέξατο  και  πληρώσαι  προεθυμήθη,  εκ  πάντων  τούτων  της  ενοχής  τε  και  του  πταίσματος  λύομεν  αυτόν  και  ελεύθερον  έχομεν  και  συγκεχωρημένον τη παντοδυνάμω εξουσία και χάριτι του Παναγίου Πνεύματος. Όσα δε διά λήθην ανεξομολόγητα είασε,  κακείνα  πάντα  συγχωρήσειεν  αυτός  ο  ελεήμων  Θεός  δι’  ιδίαν  φιλανθρωπίαν  και  αγαθότητα,  πρεσβείαιςτηςυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, του αγίου ενδόξου και Πανευφήμου Αποστόλου  Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Ιεράρχου Ιεροσολύμων, και πάντων των Αγίων. Αμήν. Ο Ιεροσολύμων Δαμιανός και εν Χριστώ ευχέτης»...........Πηγή.http://asiaminor.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=6663

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...