Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Η ΟΣΤΡΑΚΙΑ εις ΜΟΧΟΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Μοχιανών εις την Εφημερίδα  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ της 3 Δεκεμβρίου 1914

Η Οστρακιά εις το χωρίον μας αριθμεί περί τα 200 κρούσματα εξ ών 6 θανατηφόρα.
Καθώς δέ παρατηρούμεν η Δημοτική μας αρχή ουδόλως ενήργησεν όπως γνωστοποιήση τούτο εις την Σεβαστήν Νομαρχίαν, ούτε εφρόντισαν τί διά την καθαριότητα των μεμολυσμένων δρόμων και λοιπών ακαθαρσιών, αίτινες αποτελούν την κυρίαν εστίαν του μολύσματος. Αυταί αι βρύσαι και αι αποθήκαι του ύδατος έχουν γίνει αποθήκαι ζωϋφίων μολυσματικών και εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα διά της επεμβάσεως των αρμοδίων πολλά δυστυχήματα ασφαλώς θα σημειωθούν εισέτι.
                                         Μοχός 30 Νοεμβρίου 1914ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...3 Δεκεμβρίου 1914ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 1914...
ΠΗΓΗ.http://vikelaia-epapers.heraklion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...