Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Απαγόρευση βοσκής εις την Σταλίδα

Διά της υπ' αριθ. αποφάσεως 15 της 22 - 7- 1945.....Η Κοινότητα Μοχού κηρύτει την περιοχή της Σταλίδας απαγορευμένη προς βοσκήν ζώων επι μίαν πενταετίαν προς αναδάσωσιν, κατόπιν της εκριζώσεως υπο των στρατευμάτων κατοχής χιλιάδων χαρουποδένδρων.....την απόφασην δε ταύτην υπέβαλε εις την Νομαρχίαν προς έλεγχον νομιμότητας..η δε Νομαρχία διεβίβασεν ταύτην εις το Αγρονομικόν Συμβούλιο Χερσονήσου προς έκδοσην σχετικής Αγρονομικής διατάξεως ήτις εξεδόθη και εκοινοποιήθει αρμοδίως....παραδόξως μετ' ολίγους μήνας κατόπιν η Νομαρχία Ηρακλείου δια σχετικής διαταγής της απεφαίνετο ότι η απόφαση του Κ. Σ. Μοχού πρέπει να ακυρωθεί ως μή νόμιμος........


Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...