Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΜΟΧΟΣ...1925

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ....ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ...!!!!!!!!!!


ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ..ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925...[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΟΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925...[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΟΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ] - Αντιγραφή

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925...[ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ..]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1925 - Αντιγραφή

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...17 ΟΚΤΩΒΡΡΙΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925


ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925 
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1925


ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ...27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1925ΠΗΓΗ.http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΑΛΙΚΙΑΝΕ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΧΟΣ
μαλικιανές.. ήταν ο μακροχρόνια ενοικιάζων μια μεγάλη ιδιοκτησία.....]ΠΛΟΥΣΙΟΙ  80..ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ 25...ΠΤΩΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 10.....ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ


ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΟΥΛΗΝ ΥΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ....


ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ

ΛΑΡΕΝΤΖΟΣ....ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝΖΩΟΚΛΟΠΗ....
ΚΑΛΗ ΑΓΚΑΡΑΘΟΠΟΥΛΑ....ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΑΛΙΚΙΑΝΕΔΩΝ....


9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1827


ΠΗΓΗ..ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...